Med är modern konst?

Konsthistorien delas ofta upp i olika epoker som sedan beskriver hur konsten skiljer sig mellan olika tider och vad som är karaktäristiskt för just den eran. Säkerligen har du under konstlektionen fått lära dig massor om den romantiska eran, realismen eller vad som är karaktäristiskt för konst som skapades under nyklassicismen. Men någonting som du kanske inte fick lära dig särskilt mycket om är den moderna konsten som även av många betecknas som modernismen eller expressionismen. Vad innebär då detta och hur ser denna typ av konst ut?

Började under 1900-talet

Konst som skapats under 1900-talet faller inom kategorin modern konst, men innefattar flera olika grenar och underkategorier. Modernismen är mer ett nytt tankesätt som började blomstra och framförallt under 1920-talet tog det fart på allvar. Man började nu se konst från en helt annan synvinkel och vad man ville urskilja med sina konstverk var nu väldigt individuellt.

Hur skiljer sig modernismen från tidigare konstepoker?

Vad som är utmärkande för modernismen är framförallt att konst fick en helt ny karaktär och att allt fler verk började betraktas som konst. Innan detta innebar begreppet konst att det hade gjorts en avbildning av någonting i form av en skulptur eller tavla. Men under modernismen utvecklades detta och konstverken blev mer abstrakta.

Konststilen fick också ett väldigt individuellt perspektiv, där det nu var upp till betraktaren att avgöra vad som uppfattas som konst och vad konstverket står för. Förutom att modernismen gav ett större spelrum för den som kollar på verket, så gav det även konstnärer möjligheten att fånga en särskild känsla eller upplevelse på bild.